Kernfarm B.V.1 NEEM CONTACT OP

-Scoren met doeltreffende hygiënemaatregelen-

Externe en interne biosecurity. Het lijkt zo eenvoudig. Maar lukt het ook echt altijd en overal om ziekteverwekkers buiten de deur te houden of binnen de perken te houden op het bedrijf? Hieronder hebben we de doeltreffende hygiënemaatregelen nog even op een rij gezet! 

Wil je deze hygiënemaatregelen ontvangen in een brochure of schrijfblok zodat je deze met het varkensteam kunt bespreken?  Klik dan op één van de onderstaande links:

Klik hier als je dierenarts bent

Klik hier als je varkenshouder bent

Tijdens het EK kun je heel lekker scoren met FIXR®

1. Route

Is er een schone en vuile route op het bedrijf en wordt deze altijd gebruikt?

Het bedrijf heeft een schone weg (alleen te betreden via de hygiënesluis) en een vuile weg die elkaar niet kruisen. De schone weg is het bedrijfsgedeelte waar personeel en varkens kunnen komen. De vuile weg kan betreden worden door: vrachtwagens voor varkenstransport, voer, mest, kadavers, aanvoer van zakgoed, inventaris en apparatuur.

Varkens kunnen het beste afgeleverd worden via een afgesloten ruimte. De varkens kunnen apart gezet worden en zo hoeven dieren niet via de centrale gang afgeleverd te worden. De afleverruimte is dan te beschouwen als onderdeel van de vuile weg, de centrale gang blijft zo schone weg. De vrachtwagen waarmee varkens worden afgeleverd is gedesinfecteerd en droog. Voor alle transportcontacten, inclusief mest en voer, is een protocol aanwezig met daarin vermeld de regels voor de chauffeurs en de plaatsen waar het transportmiddel mag komen.

Voorkom dat kadaverwagens en het personeel van het bijbehorend kadaverbedrijf het bedrijf moeten betreden. Zorg dat de kadaverplaats op de vuile weg ligt en is afgescheiden van het bedrijf. Personeel dat kadavers aan de weg legt, gaat via de hygiënesluis het bedrijf weer in.

  

2. Hygiënesluis

Is er een hygiënesluis en wordt deze altijd gebruikt?

Het bedrijf is alleen via de hygiënesluis te betreden. Het dragen van bedrijfskleding en -laarzen is verplicht. Verplicht douchen door alle bezoekers is sterk aan te bevelen. Een goede hygiënesluis bestaat uit: een uitkleedruimte waar men kleding en schoeisel kan achterlaten die zij buiten het bedrijf dragen; een ruimte om te douchen; en een aankleedruimte waar men de bedrijfskleding en -laarzen kan aantrekken.

Het betreden van de kraamafdelingen, gespeende biggen-afdelingen, vleesvarken afdelingen, dragende zeugenstal en quarantainestal is niet mogelijk zonder passeren van de hygiënesluis en het desinfecteren van

de handen.

  

3. Insleep

Wordt insleep bij de aankoop van dieren voorkomen?

De gezondheidsstatus van aangekochte varkens en aangekocht sperma is bekend, evenals de uitgevoerde vaccinaties. Vermijd aankoop van dieren met een lagere gezondheidsstatus. Voor aangekochte dieren wordt altijd een voldoende lange quarantaine periode aangehouden.

  

4. Quarantaine

Verloopt de aanvoer van gelten met de juiste quarantainemaatregelen?

Zorg voor een aparte losplaats voor aangevoerde gelten bij de quarantainestal. Zorg dat deze gelten minimaal 6, maar liever 12 weken worden opgevangen in de quarantainestallen en gevaccineerd worden volgens jouw bedrijfsspecifieke vaccinatieschema. Voor de quarantainestal is aparte kleding en schoeisel beschikbaar en de handen kunnen met zeep gewassen worden. Maak voor de quarantainestal gebruik van aparte materialen (spuiten, bezem, thermometers etc).

  

5. Biest

Krijgen pasgeboren biggen goede biestvoorziening?

Biggen krijgen bij voorkeur biest van de eigen moeder volgens het 3V-principe: veel, vaak en vlug. Regelmatig wordt gecontroleerd of biggen op dag 1 voldoende biest opnemen. Dit kan door ze te wegen of door onderzoek op antistoffen in het bloed uit te laten voeren. Omdat er via de placenta nauwelijks overdracht van afweerstoffen is, zijn biggen in de eerste periode van hun leven sterk afhankelijk van de maternale afweer die zij via de biest van hun moeder meekrijgen.

  

6. Tomen

Kunnen tomen biggen bij elkaar zijn?

Biggen overleggen verloopt volgens protocol (waarin staat welke biggen, wanneer, bij welke zeugen) en niet eerder dan na 24 uur. Probeer tomen na spenen (zoveel mogelijk) bij elkaar te houden, zeugen en beren worden niet gescheiden. Dit geldt voor gespeende biggen en vleesvarkens. Als dit niet compatibel is met de capaciteit van de hokken (per toom een hok) of de afdelingen (per weekgroep aparte afdelingen), wordt sterk aanbevolen om dit in de toekomst aan te passen. Werk volgens het all-in all-out principe en voorkom het mengen van dieren met verschillende leeftijden.

  

7. Leeftijdsscheiding

Wordt er van jong naar oud gewerkt? Met een strikte leeftijdsscheiding?

Hanteer een duidelijke scheiding van afdelingen voor verschillende diergroepen (kraamstal, gespeende biggen, dekstal, dragende zeugen, vlees-/opfokvarkens, quarantainestal). Ook zieke dieren kunnen het beste apart gehouden worden van de gezonde varkens.

  

8. Reiniging

Is er goede hygiëne en reiniging van elke afdeling en stal?

Maak voor iedere afdeling en stal gebruik van aparte kleding, laarzen en materialen. Werk volgens het all-in all-out principe en zorg dat iedere afdeling of stal wordt gereinigd, ontsmet en goed kan drogen voordat er nieuwe dieren in worden geplaatst. Mesjes, naalden en spuiten worden na elke toom ontsmet of vervangen, en vergeet ook steeds de handen niet te ontsmetten na iedere toom. De behandelbak wordt bij voorkeur bij iedere toom, maar zeker bij iedere kraamafdeling, gewisseld of ontsmet.

  

9. Stalklimaat

Is er een optimaal stalklimaat?

Een goed geregeld klimaat en voldoende ventilatie in de varkensstal is een essentiële voorwaarde voor een goede gezondheid. Laat bij twijfel de stal beoordelen door een klimaatspecialist. Het filteren van de lucht minimaliseert het risico van de insleep van ziekteverwekkers via de lucht.

  

10. Ongedierte

Is er een goede insecten- en ongedierte bestrijding?

Ongedierte (ook vliegen) zijn verspreiders van PRRS en vele andere ziekteverwekkers. Deze dienen effectief te worden bestreden, bij voorkeur door een professioneel bestrijdingsbedrijf. Niet alleen ratten of muizen, maar ook vliegen kunnen het virus in de stal brengen. Een opgeruimd en verhard erf geeft ongedierte minder kans en vliegengaas voor de luchtinlaat houdt de vliegen buiten.

  

11. Verzorging

Krijgen de dieren goede verzorging?

Het spreekt voor zich dat dieren de zorg krijgen die zij nodig hebben. De juiste voeding, vers drinkwater, de juiste omgevingstemperatuur en het zoveel mogelijk vermijden van stress zijn onlosmakelijk verbonden met een goede verzorging.

Vaccinatie

Vaccinatie van zeugen kan PRRS-uitbraken voorkomen en virusverspreiding verminderen.

Wil je meer weten over wat het FIXR® assortiment kan toevoegen aan de vaccinatiestrategie? Klik hier om contact met ons op te nemen!