Kernfarm B.V.1 NEEM CONTACT OP
Terug naar overzicht
FIXR® PARVO ERY - 25ds (50ml)

FIXR® PARVO ERY, suspensie voor injectie voor varkens

Voor actieve immunisatie van varkens (gelten, zeugen) ter vermindering van klinische verschijnselen

(huidlaesies en koorts) van varkenserysipelas ten gevolge van Erysipelothrix rhusiopathiae en ter

preventie van transplacentaire infectie van embryo's en foetussen van gelten en zeugen ten gevolge

van porcien parvovirus.

Aanvang van de immuniteit:

Porcien parvovirus: 3 weken na basisvaccinatie (vanaf het begin van de dracht)

E. rhusiopathiae: 3 weken na basisvaccinatie 

REG NL 127901 / BE-V591342