Kernfarm B.V.1 NEEM CONTACT OP

Blog - Je kunt blijven leren over het moment van vaccineren

Vaccinatie Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) serotypes 2,9,11

Door Suzanne Dorresteijn-Hadders - dierenarts

Ook zo gefascineerd door APP? Wij wel! Schreven we vorige keer over een casus waarbij ons vaccin even in twijfel werd getrokken, werden we vlak daarna gevraagd om advies te geven bij de inzet van het vaccin FIXR® APP 2,9,11. En omdat we deze interessante vraag regelmatig krijgen, hebben we hem eens voor jullie uitgeschreven.


Casus

“Hoi Kernfarm, fijn hoor, die vaccinatie van de biggen. Maar wat als de zeugen ook gevaccineerd worden? Kunnen we dan ook de biggen vaccineren volgens de bijsluiter?”

Goede vraag. Eerlijk gezegd zijn er in mijn ogen twee antwoorden mogelijk. Welke je wilt volgen, is aan jou als dierenarts.

EERSTE ANTWOORD

Het eerste antwoord is makkelijk. Dat antwoord is: “Ja, dat kan”. Waarom? Omdat in ons registratiedossier een proef aanwezig is waarbij is onderzocht in hoeverre maternale immuniteit bij biggen afkomstig van gevaccineerde zeugen interfereert met vaccinatie op 6 weken leeftijd. Hieruit werd geconcludeerd dat dit geen effect heeft.


KANTTEKENING

Dat is heel mooi. Maar, en zonder daarbij afbreuk te willen doen aan onze eigen proef, er is een kritische kanttekening: het aantal gebruikte zeugen en biggen in deze proef is beperkt. Als kritische dierenarts ben ik dus van mening dat het zeker zinvol kan zijn om hier data over te verzamelen en per bedrijf in kaart te brengen of dit inderdaad altijd geldt.

En daarmee komen we bij de tweede antwoordoptie: “ Laten we dat gewoon eens onderzoeken, zodat we onderbouwd kunnen adviseren wat de beste leeftijd is om te beginnen met de vaccinatie van de biggen indien er zeugenvaccinatie wordt toegepast.”

Voor de volledigheid: ons vaccin is geregistreerd voor toepassing bij biggen v.a. 6 weken leeftijd en niet geregistreerd voor toepassing bij zeugen. Wij hebben dus wel (veel) data over gebruik bij biggen v.a. 6 weken leeftijd, maar een stuk minder data over de toepassing en effectiviteit bij vaccinatie van zeugen. Bovenstaande proef is uitgevoerd in het kader van de registratie van toepassing bij biggen, waarbij men wilde aantonen dat er geen interferentie is met maternale antilichamen bij biggen op deze leeftijd.


ONDERZOEK

Terug naar de casus: veehouder en dierenarts zijn bereid om met behulp van serologie te onderzoeken of biggenvaccinatie door vaccinatie van de zeugen nog steeds op 6 weken leeftijd plaats kan vinden of dat titers op dat moment nog dusdanig hoog zijn dat interferentie van maternale antilichamen niet uitgesloten kan worden. Momenteel wordt er op 9 en 12 weken gevaccineerd.

We besluiten om op dit bedrijf een cross sectional te doen en tappen per categorie dieren steeds 8 dieren, te weten:

- zeugen in kraamstal

- biggen op 3-4 weken leeftijd

- biggen op 6-7 weken leeftijd

- biggen op 9 weken leeftijd

- biggen op 11 weken leeftijd

- biggen 22-24 weken leeftijd

Monsters worden onderzocht met behulp van APP Apx IV- en APP OMP-Elisa (lab: Biochek, Reeuwijk). Let wel: deze cross sectional is een momentopname.


DE UITSLAG

De uitslagen laten het volgende zien:

gemiddelde S/P waardes Apx IV- en OMP Elisa

Figuur 1: Gemiddelde S/P waardes APP Apx IV- en APP OMP Elisa (lab: Biochek, Reeuwijk)

Titerwaardes individuele monsters APP

Figuur 2: S/P waardes individuele monsters APP Apx IV- en APP OMP (lab: Biochek, Reeuwijk)


KUNNEN WE DE VRAAG BEANTWOORDEN AAN DE HAND VAN DEZE UITSLAGEN?

Ja, dat kan:

- We zien een OMP-response bij de zeugen en gelten. 

Dit is het (logische) gevolg op de toegepaste vaccinatie van deze dieren met FIXR APP.

- We zien met het op dat moment gehanteerde vaccinatieschema een lichte OMP-response bij de 11 weken oude biggen. Deze is echter nog vrij laag en niet geheel uniform. Dat is logisch: dieren hebben hun 2e vaccinatie nog niet gekregen (hier: vaccinatie op 9 en 12 weken leeftijd).

- We zien dat de titers bij de biggen vlot dalen. Op 6-7 weken leeftijd zijn de titers onder de grenswaarde. Dat maakt het aannemelijk dat de biggen hier gewoon op 6 weken leeftijd te vaccineren zijn zonder interferentie met maternale antilichamen.

- Jongere worps-zeugen laten geen of weinig Apx IV-response zien, in tegenstelling tot de oudere worps-zeugen. Dat geeft aan dat er APP-transmissie is tussen de verschillende zeugen.


Aan de hand van deze uitslagen durven wij met een gerust hart te stellen dat, ondanks zeugenvaccinatie, biggen tijdig gevaccineerd kunnen worden met FIXR® APP 2,9,11.

Om dit te evalueren, is het raadzaam om een deel van de serologie te herhalen en daarbij te kijken naar de respons op vaccinatie door het tappen van dieren 2-3 weken na hun 2e vaccinatie. OMP-waardes zouden bij al deze biggen positief moeten zijn (i.c.m. met het ontbreken van een APX IV-respons). Klik hier voor meer informatie over FIXR® APP 2,9,11, de bijsluiter en SPC.


HEB JIJ OOK EEN VRAAGSTUK EN KUNNEN WE MEEDENKEN? LAAT HET ONS WETEN, klik hier