Kernfarm B.V.1 NEEM CONTACT OP

Blog - Waarom serotypering bij APP belangrijk is

Door Suzanne Dorresteijn-Hadders - dierenarts

Wat steken we onze neus toch graag in APP casuïstiek. We zijn blij met alle vragen en ervaringen rond ons FIXR® APP-vaccin. Sommige ervaringen zijn zonde om niet te delen, omdat ze laten zien hoe belangrijk het is om scherp te blijven. Daarom nemen we je graag mee in een recente casus.


Casus

Het begon met een voorzichtig informerend mailtje van een collega-dierenarts, over of wij ervaring hadden met bedrijven waar vaccinatie ineens wat minder effectief leek. Een belletje verder wisten we een stuk meer. Op een vleesvarkenbedrijf waar tot dan toe naar tevredenheid tegen APP werd gevaccineerd, leek er de laatste weken een omslag. Stiekem nam de uitval toe en het afgelopen weekend waren er ineens best wat dieren omgevallen. Het betrof dieren die hun beide vaccinaties hadden gekregen en op moment van uitval gemiddeld 5 weken na hun 2e vaccinatie zaten, ze waren rond de 16-18 weken oud.


TOCH EVEN TESTEN

De dierenarts die we telefonisch spreken, gaat ervan uit dat APP s.9 een rol speelt, aangezien in het verleden ook s.9 is aangetroffen op dit bedrijf. Dat was bovendien destijds ook de reden om te starten met vaccinatie. Ondanks deze historie met APP s.9 besluiten we een aantal longen in te sturen voor post mortem onderzoek inclusief serotypering. Want zonder diagnose geen maatwerk.

Terwijl we in afwachting zijn van de uitslagen van de longen met serotypering, gebruiken we de tijd om het belang van de aanpak van risicofactoren te bespreken en het nut van serologie. De oplossing voor APP komt natuurlijk nooit alleen uit een potje en de aanwezigheid van risicofactoren kan het effect van vaccinatie beïnvloeden. Een cross sectie kan ons inzicht geven in de dynamiek van APP, maar gaat in deze casus geen kant en klare oplossing bieden: 5 weken na 2e vaccinatie zouden dieren voldoende tijd gehad moeten hebben om immuniteit op te bouwen (uit de proeven gedaan ter registratie is duidelijk aangetoond dat dieren 2-3 weken na hun 2e vaccinatie hun optimale bescherming uit vaccinatie hebben). Deze dieren zouden dus op het moment van de problemen hun optimale bescherming uit vaccinatie moeten krijgen, tenzij er interferentie met andere vaccinaties en/of verwekkers te verwachten is. In dit geval zou het dus minstens zo zinvol zijn om de risicofactoren in beeld proberen te brengen: denk aan secundaire verwekkers (PRRS, PCV-2), klimaat, stress en /of ziekte etc.


DE UITSLAG

Terwijl we doorpraten over de zin en onzin van diagnostiek, risicofactoren en vaccinatie, komt de uitslag terug: bij de ingestuurde longen is een duidelijk beeld van APP aangetroffen. Dat is geen verrassing. 

Echter de uitslag van de serotypering is dat wel: serotype 5. En daarna ontsnapt er een ‘’Aha, vandaar’’ uit mijn mond. Want dat verandert niets aan het nut van de aanpak van risicofactoren, of over het nut van vaccinatie, maar dat verandert wel iets in de perceptie van het vaccin. Immers, over kruisimmuniteit tegen de verschillende serotypes is veel gezegd en geschreven.


VERSCHILLENDE SEROTYPES

Er zijn inmiddels 18 serotypes bekend, die verschillen in virulentie, waarbij het voorkomen van die serotypes verschilt per land en regio. In Nederland zijn serotypes 2 en 9 het meest voorkomend. De effectiviteit van de verschillende vaccins tegen de verschillende serotypes is nog altijd onderwerp van discussie. En dat geldt ook voor FIXR® APP 2,9,11. In de naam van dit FIXR® vaccin staan de serotypes 2, 9 en 11 waartegen wij effectief bescherming hebben aangetoond met behulp van (o.a.) challenge-proeven. Hoe die bescherming is tegen de andere serotypes, dat weten we (nog) niet genoeg.


Wij zijn deze dierenarts dus zeer erkentelijk voor het delen van deze casus. Het onderstreept het belang van informatie delen, het onderstreept het belang van aanvullende diagnostiek met serotypering en het onderstreept het belang van verwachtingsmanagement. Op dit bedrijf gaat het inmiddels beter. Of FIXR® APP 2,9,11 daar in dit geval aan heeft bijgedragen, kan ik in alle eerlijkheid niet beantwoorden. Wel dat dit mede dankzij de inspanningen van de bedrijfsdierenarts is geweest, die naast vaccinatie ook aandacht heeft besteed aan risicofactoren en adequaat handelen. En dat hij ons deelgenoot heeft gemaakt van zijn problematiek, zodat we samen aan een verbetering konden werken. We horen ook graag jouw ervaring en ideeën. Samen weten we meer!


Klik hier voor meer informatie over FIXR® APP 2,9,11, de bijsluiter en SPC.


HEB JIJ OOK EEN VRAAGSTUK EN KUNNEN WE MEEDENKEN? LAAT HET ONS WETEN, klik hier.